מצודות על יהושע כא ז

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"למשפחותם" - הנחלק לשבת בהן משפחה משפחה לבד ופירש באחד וכמו כן בכולן