קטע:מצודות על יהושע כא ב

מצודת דוד

"לתת לנו וגו'" - רצה לומר ולזאת תנו לנו