מצודות על יהושע י מג

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"וישב יהושוע" - היא ההשבה עצמה האמורה למעלה (פסוק טו)