קטע:מצודות על יהושע י יא

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"רבים" - מרובים במספר

"עד עזקה" - בכל הדרך אשר נסו ממורד בית חורון עד בואם לעזקה נפלו עליהם אבני הברד

"אבנים" - אבני ברד

"הם במורד" - כשהם ירדו במורד ההר