פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יהושע י ט

מצודת דוד

"כל הלילה" - למען לא ירגישו ויבא פתאום

מצודת ציון

"פתאום" - ענין מהירות מבלי הרגשה מקודם