פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יהושע י ו

מצודת דוד

"אל תרף ידיך" - לעזוב אותנו בידם

מצודת ציון

"תרף" - מלשון רפיון