קטע:מצודות על יהושע יט נא

מצודת דוד

"ויכלו מחלק" - השלימו חלוקת הארץ בגורל

"בגורל" - חוזר לתחלת המקרא לומר אלה הנחלות אשר נחלו בגורל

"וראשי האבות למטות" - ראשי בתי אבות של מטות בני ישראל

"נחלו" - הנחילו לישראל בגורל