מצודות על יהושע יט נ

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"על פי ה'" - שאלו באורים ותומים וע"פ נתנו לו את העיר אשר שאל והיא תמנת סרח