פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יהושע יט מו

מצודת דוד

"עם הגבול וגו'" - רצה לומר הערים ההם היו מנחלת דן עם הגבול של מול יפו