קטע:מצודות על יהושע יט לה

מצודת דוד

"וערי מבצר" - רצה לומר ואלה ערי המבצר של נפתלי הצדים וגו'