קטע:מצודות על יהושע יט יח

מצודת דוד

"והכסלות" - ומיזרעאל הלך לכסלות וגו'

"ויהי גבולם" - הגבול הלך ביזרעאל והיא היתה סמוכה לנחלת מנשה כי עמק יזרעאל היתה של מנשה כמו שכתוב למעלה (פסוק טז)