קטע:מצודות על יהושע יט טו

מצודת דוד

"וקטת וגו'" - רצה לומר עם קטת וגו' היה שתים עשרה כי במקרא זה חשב חמשה עיירות ושבעה מאותן שזכר בהגבול והנשארים היו לבני השבט שמצדו