מצודות על יהושע יט ט


מצודת דוד

"כי היה" - כי הנחלה הניתן בתחלה לבני יהודה היתה מרובה מהראוי להם ולזה נחלו בני שמעון בתוכם

"מחבל" - מהמחוז הניתן בתחלה לבני יהודה נתנו אחרי זה לבני שמעון לנחלה

מצודת ציון

"מחבל" - ענין מחוז