קטע:מצודות על יהושע יט ז

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"עין רימון" - הם ב' עיירות האחת עין והשנית רימון