קטע:מצודות על יהושע יט א

מצודת דוד

"בתוך וגו'" - היה מובלע נחלת יהודה בתוך הגבול האמור למעלה