קטע:מצודות על יהושע יח כח

מצודת דוד

"וצלע האלף" - ה' עיירות במקרא זה צלע א' האלף ב' ירושלים ג' גבעת ד' קרית ה'