פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יהושע יח כא

מצודת דוד

"למשפחותיהם" - הנחלק למשפחותיהם