קטע:מצודות על יהושע יח כ

מצודת דוד

"לגבולותיה" - את הגבולות המגבילים סביב את הנחלק לכל בני משפחותם

"יגבול אתו" - יהיה לו לגבול בפאת המזרחי