קטע:מצודות על יהושע יח יט

מצודת דוד

"זה גבול נגב" - ממערב כלפי המזרח

"לשון ים המלח וגו'" - רצה לומר במקום שהירדן נופל בים המלח והוא קצה הדרומי מהירדן וקצה הצפוני מהים

"בית חגלה צפונה" - וגם היא לא היתה מנחלת בנימין (ומה שהוזכר בנחלת בנימין בית חגלה היא עיר אחרת ששמה כשמה)

מצודת ציון

"לשון" - קצה הים המשוך כלשון