פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יהושע יח יז

מצודת דוד

"אל גלילות" - היא גלגל האמור בגבול יהודה הצפוני ובשתי השמות נקראה ואצל גלגל יצא הגבול כלפי הדרום ונתרחב נחלת בנימין

"ויצא עין שמש" - מן עין רוגל יצא לעין שמש

"ותאר מצפון" - הגבול בא בפאת מערב וסיבב את עין רוגל מצפונו והיתה אם כן משל יהודה

מצודת ציון

"נכח" - נגד