קטע:מצודות על יהושע יח י

מצודת דוד

"כמחלקותם" - כפי החלוקה המפורשת במקראות שלפנינו