קטע:מצודות על יהושע יח ו

מצודת דוד

"ואתם" - רצה לומר השלוחים ההולכים במקום כולכם

מצודת ציון

"הנה" - להמקום הזה

"ויריתי" - והשלכתי כמו (שמות טו ד) ירה בים

"פה" - במקום הזה