קטע:מצודות על יהושע יח ב

מצודת דוד

"אשר לא חלקו" - היות כי לא ידעו עדיין גבולות הארץ לחלקם בגורל

"שבעה שבטים" - כי לחמשה כבר חלקו כי משה חלק לבני ראובן ולבני גד ולחצי מנשה (במדבר לב לג) ויהושוע חלק לבני יהודה ולבני אפרים ולחצי מנשה

מצודת ציון

"ויותרו" - מלשון נותר