קטע:מצודות על יהושע יח א

מצודת דוד

"והארץ נכבשה" - מעת השכינו את אהל מועד בשלה שהיתה בנחלת בני יוסף עזרם ה' וכבשו הארץ מה שלא יכלו לכבוש מקודם כמו שכתוב למעלה (יז יב)