קטע:מצודות על יהושע יז יא

מצודת דוד

"שלשת הנפת" - בשלש מחוזות עמדו הערים האלה

"ויהי למנשה וגו'" - ערים היו לו למנשה בתוך נחלת יששכר ואשר שהיו סמוכים אליו