מצודות על יהושע יז י


מצודת דוד

"ממזרח" - כי נחלת יששכר היתה אצל הירדן למזרחה של מנשה

"יפגעון" - מנשה עם אשר בצפון מנשה

"גבולו" - של מנשה

"ובאשר" - בגבול אשר

"נגבה לאפרים" - בהרצועה שלקחו בני יוסף לקח אפרים בדרומה ומנשה בצפונה

מצודת ציון

"יפגעון" - יפגשון