קטע:מצודות על יהושע יז ו

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"כי בנות מנשה וגו'" - רצה לומר לפי שבנות מנשה גם המה לקחו נחלה ובני מנשה הנותרים לקחו ארץ הגלעד לזה היה ראוי ונכון שיקחו בארץ ישראל עצמה אלו העשרה מחוזות לא פחות ולא יותר כי החשבון הזה היה ראוי להם