קטע:מצודות על יהושע יז ה

מצודת דוד

"חבלי מנשה עשרה" - בארץ ישראל עצמה לקחו עשרה מחוזות

מצודת ציון

"חבלי" - המחוזות יקראו חבלים על שם כי בחבל יחולק נחלה (עמוס ז יז)