קטע:מצודות על יהושע יז ד

מצודת דוד

"אל פי ה'" - על פי ה' במצותו

"אחינו" - רצה לומר אחי אבינו