קטע:מצודות על יהושע יד ב

מצודת דוד

"בגורל נחלתם" - בגורל חלק להם נחלתם