קטע:מצודות על יהושע יג לב

מצודת דוד

"אלה אשר נחל" - אלה השבטים אשר הנחילם משה