קטע:מצודות על יהושע יג לא

מצודת דוד

"לבני מכיר" - חצי הגלעד וגו' נתן לבני מכיר לא לכולם כי אם לחצי בני מכיר