קטע:מצודות על יהושע יג טו

מצודת דוד

"למשפחותם" - רצה לומר לא נתן משה להם ביחד לשהם עצמם יחלקו ביניהם רק הוא בעצמו חלק לכל משפחה חלקה