קטע:מצודות על יהושע יג א

מצודת דוד

"הרבה מאד" - ולא תוכל לכבוש הכל בחייך

"זקן בא בימים" - זקן יאמר לשון בני אדם המוחש הנראה באדם מלובן השער והקמטת הפנים ולפעמים מקדים לבוא בלא עת ולזה פירש ואמר בא בימים כאומר הנה בא בזמנו לפי הימים