קטע:מצודות על יהושע יב ג

מצודת דוד

"ומתימן" - ומפאת הדרום משל תחת אשדות הפסגה

"והערבה" - גם היא היתה ממשלת סיחון