קטע:מצודות על יהושע יא יז

מצודת דוד

"העולה" - אשר עולה עד שעיר

"ההר החלק" - שהיה נחלק לשנים אחת הנה ואחת הנה

מצודת ציון

"בעל" - תרגומו מישר