קטע:מצודות על יהושע יא יג

מצודת דוד

"על תלם" - רצה לומר בגבהם שלא נפלו חומותיהם בעת הכבוש

מצודת ציון

"תלם" - מלשון תל וגובה