קטע:מצודות על יהושע יא ה


מצודת ציון

"ויועדו" - מלשון ועד ואסיפה