פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יהושע ט כג

מצודת דוד

"ועתה" - רצה לומר עתה בעת המלחמה תהיו ארורים להיות עבדים לכל העדה אבל לבית ה' תהיו לעולם עבדים ולא יכרת הדבר