פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יהושע ט ו

מצודת דוד

"מארץ רחוקה" - לא מארץ כנען אשר הוזהרתם בלא תחיה כל נשמה (דברים כ טז) ולזה כרתו לנו ברית להחיותינו