קטע:מצודות על יהושע טז ב

מצודת דוד

"לוזה" - רצה לומר מנגב לוז כמו שכתוב בגבול בנימן