פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יהושע טו לז

מצודת דוד

"וגו'" - גם אלו עמדו בשפלה אולם במחוז אחרת ולזה מנה אלו לעצמן ואלו לעצמן וכמו כן נאמר בכל מקום שמנה אלו לבד ואלו לבד

"צנן" -