קטע:מצודות על יהושע טו כא

מצודת דוד

"מקצה" - העומדים מקצה נחלת יהודה אצל גבול אדום בדרומה של יהודה