קטע:מצודות על יהושע ח לב

מצודת דוד

"משנה תורת משה" - ספר אלה הדברים קרוי משנה תורה כי בו נאמר שנית מה שנאמר בארבעת הספרים שלפניה

מצודת ציון

"משנה" - מלשון שנים