פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יהושע ח כט


מצודת ציון

"נבלתו" - אף גוף אדם המת נקרא נבלה