קטע:מצודות על יהושע ח טו

מצודת דוד

"וינגעו" - הראו עצמם כאלו היו מנוגעים רצה לומר מוכים ונחלשים