קטע:מצודות על יהושע ז כו

מצודת דוד

"על כן וגו' עד היום הזה" - רצה לומר עדיין שמו עליו

"עד היום הזה" - רצה לומר עד עולם עומד הוא בגדלו

"עליו" - על קברו

מצודת ציון

"גל" - תל גבוה