פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יהושע ז כא

מצודת דוד

"תחתיה" - תחת האדרת

"והנם" - האדרת ולשון הזהב

מצודת ציון

"אדרת" - טלית חשובה והוא מלשון אדיר

"שנער" - עשוי בשנער והוא בבל

"ולשון" - רצה לומר ארוכה ומשוכה כלשון