קטע:מצודות על יהושע ז יח

מצודת דוד

"לגברים" - לאנשים יחידים