קטע:מצודות על יהושע ז יג

מצודת דוד

"התקדשו" - לחלוף לפני הארון לדעת בשל מי הרעה הזאת

מצודת ציון

"קדש" - הזמן כמו (יואל ד ט)קדשו מלחמה